تبلیغات انیمیشنی و متفاوت ردبول+ ویدئو

نوشیدنی‌انرژی‌زای ردبول در تبلیغات انیمیشن کارتونی موفق خود با استفاده از حیوانات و حتی شخصیت بابانوئل به خوبی هویت برند این نوشیدنی را نشان داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین، نوشیدنی انرژی‌زای ردبول در سه ویدئوی انیمیشنی ۳۰ ثانیه‌ای متفاوت و مفید زیر با شعار «Red bull gives you wiiings»- رد بول به شما بال می‌دهد- به تبلیغ محصول خود پرداخته است.

ثبت شده در سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت نوشیدنی نوش آنلاین کد خبر 36195 و در روز سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۷:۰۷
https://noushonline.ir