متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان ۹۹

بنا بر اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت سیب درختی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۴، ۶ درصد افزایش و متوسط قیمت انگور ۳۰.۶ درصد افزایش داشته است.

کد خبر : 55967 تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۰:۱۶

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان ۹۹ را اعلام کرد. در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ۹۹، متوسط قیمت نخود با ۶۶، ۲ درصد افزایش، ۹۷۵۷۸ ریال و متوسط قیمت عدس با ۱۵۳.۷ درصد افزایش، معادل ۱۴۶۵۲۶ ریال بوده است.

در بخش غلات، در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت گندم ۲۴۷۴۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۴۳، ۸ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت جو ۲۱۳۴۷ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل ۹.۹ درصد افزایش داشته است.

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ۹۹، متوسط قیمت نخود با ۶۶، ۲ درصد افزایش، ۹۷۵۷۸ ریال و متوسط قیمت عدس با ۱۵۳.۷ درصد افزایش معادل ۱۴۶۵۲۶ ریال بوده است.

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال ۹۹، متوسط قیمت هندوانه ۱۱۹۲۳ ریال و خربزه ۲۳۲۷۶ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل معادل ۱۴۸، ۳و ۸۹.۲درصد افزایش نشان داده است و همچنین متوسط قیمت خیار ۴۹۲۵۹ ریال بوده و در نتیجه ۱۲۲.۱ درصد افزایش نشان داده است.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم سال ۹۹، متوسط قیمت سیب زمینی ۱۵۴۶۳ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۵۰، ۶ درصد کاهش نشان داده است. همچنین متوسط قیمت گوجه فرنگی ۱۱۱۴۱ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۲۱.۷ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط قیمت پیاز با ۳۸.۲ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، برابر ۱۵۶۱۶ ریال بوده است.

دربخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان۹۹، متوسط قیمت یونجه ۲۳۷۶۲ ریال و متوسط قیمت کاه ۸۸۵۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸، ۰ و ۱۲۰.۵ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال ۹۹، متوسط قیمت زردآلو ۷۰۶۱۵، هلو ۵۳۵۶۱ و آلبالو ۹۰۰۱۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۴۲، ۹، ۳۲.۵و ۱۰۷.۵ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با ۶۰.۴ درصد افزایش برابر ۱۴۲۴۷۰ بوده است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان۹۹، متوسط قیمت سیب درختی ۵۰۶۷۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۴، ۶ درصد افزایش و متوسط قیمت انگور ۴۵۲۴۶ ریال بوده که معادل ۳۰.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۴۰۷۴۶۳ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۳۰۸۷۹۲ ریال بوده که که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴، ۱ و ۳.۲ درصد کاهش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در تابستان۹۹، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۸۸۳۷۹ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۲۸۷۷۰ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب معادل ۷۸، ۱ و ۳۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه خدمات مکانیزه، در سه ماهه دوم سال ۹۹، هزینة شخم زمین زراعی آبی ۳۳۷۷۵۹۰ ریال و هزینة شخم زمین زراعی دیم ۲۵۲۲۲۲۷ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۳۳، ۸ و ۴۶.۱ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ۹۹، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد ۱۲۳۲۳۳۸ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۵، ۵ درصد افزایش و همچنین متوسط دستمزد کارگر میوه چین زن ۸۶۱۰۰۹ ریال بوده که به این ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ۷۰.۷درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط دستمزد کارگر تنک کار مرد ۱۱۶۵۵۹۲ ریال و متوسط دستمزد کارگر تنک کار زن ۸۲۵۷۲۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به تابستان ۹۸ معادل ۶۲.۷ و ۲۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری بازار

نظر شما