یارانه چای در بودجه سال ۹۸ برای خرید تضمینی چقدر است؟

پرداخت ۹۲درصد از مطالبات چایکاران املشی

املش ۴هزارو ۸۵۰هکتار ازباغات چای دارد که درسال زراعی گذشته ۲۷درصدچای کشور در این شهرستان تولید و رتبه اول کشور را در تولید داخل دارد.

کد خبر : 55916 تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۹/۰۱ - ۱۱:۵۸

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین ۹۲ درصد از بهاء برگ سبز چایکاران املشی تاکنون پرداخت شده است. حسین حسین پور رئیس اداره چای شهرستان املش گفته: در سال زراعی گذشته ۳۵هزارو ۴۰۱ تن برگ سبزچای به ارزش ۱۳۷میلیاردو ۹۷میلیون تومان از چایکاران املشی به صورت تضمینی هرکیلو درجه یک۴هزارو۶۰۰تومان ودرجه دو هر کیلو ۳هزار و ۳۰۰ تومان خریداری شد که تاکنون ۱۲۵میلیارد و۶۰۰میلیون تومان معادل ۹۲درصد از مطالبات چایکاران املشی به حساب بانکی شان واریز شده است.

حسین پور گفت: شهرستان املش ۴هزارو ۸۵۰هکتار ازباغات چای دارد که درسال زراعی گذشته ۲۷درصد چای کشور در این شهرستان تولید و رتبه اول کشور را در تولید داخل دارد.

حسین پورگفت: ۱۵هزار و ۵۹۵ تن برگ سبزچای برداشت شده معادل۴۴درصددرجه یک و ۱۹هزارو۸۰۶تن معادل۵۶درصد هم درجه دواست.

حسین پورگفت: امسال هزاروهفده تن بیشتر از پارسال برگ سبز چای از چایکاران املشی خرید شده است.

منبع: کانال اخبار صنعت چای

نظر شما