پرداخت ۴۴۷میلیارد تومان از طلب چایکاران

رئیس سازمان چای با اشاره به پرداخت ۸۶ درصدی مطالبات چایکاران گفت ۴۴۷میلیارد و‌ ۶۰۰‌میلیون تومان از مطالبات پرداخت و مابقی هم چند روز آینده پرداخت می‌شود.

کد خبر : 55353 تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۰۸ - ۰۹:۳۹

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین حبیب جهانساز رییس سازمان چای، با اشاره به برداشت ۱۳۲ هزار تن برگ سبز چای در استان‌های گیلان و مازندران اظهار کرد: بر اساس آمار تاکنون‌۱۳۲ هزار تن برگ سبز چای باارزش ریالی ۵۱۳ میلیارد و‌۷۰۰ میلیون تومان از باغات گیلان برداشت‌شده است.

وی از پرداخت ۸۶ درصدی مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۴۴۷ میلیارد و‌ ۶۰۰‌ میلیون تومان از طلب چای‌کاران پرداخت و مابقی هم در چند روز آینده پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با اذعان‌ به تولید ۳۰ هزار تن چای خشک در کشور بیان کرد: از میزان چای برداشت‌شده در استان‌های شمالی ۶۰ هزار تن معادل ۴۶ درصد درجه‌یک و ۷۱ هزار‌ و‌۷۹ تن آن درجه‌دو بوده است.

جهانساز با اشاره به تولید ۹۰ درصد برگ سبز چای در کشور افزود: در استان‌های گیلان و مازندران ۶۰ هزار خانوار در ۲۵ هزار هکتار از باغات چای فعالیت می‌کنند.

منبع: فارس

نظر شما