تاکیید بر آموزش مدیران در راستای بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی

دبیر اجرایی فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران در نشست مشترک با خانم دکتر احمدی پور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اهمیت موضوع آموزش های مشترک بین مدیران کشور و صنایع غذایی و کشاورزی ایران و همچنین ضرورت هم افزایی و همگرایی ملی در توسعه اقتصادی و اجتماعی در این باره سازمان تاکید کرد.

کد خبر : 46085 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۳:۵۷

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین : مهندس نقاشی ضمن اشاره به اهمیت نقش صنایع غذایی و کشاورزی در کشور و اهمیت امنیت غذایی امنیت اشتغال جوانان افزایش صادرات و ارزش افزوده و سه نقطه برای کشور از ظرفیت ها در مرکز در مرکز آموزش مدیریت دولتی مبنی بر آموزش و آگاه‌سازی مدیران کشور مبنی بر اهمیت و شناخت توانایی صنایع غذایی و آموزش مدیران سطوح مختلف کارخانجات با مبانی و قوانین به روز کشور در جهت کمک به رفع مشکلات اداری سر راه بخش خصوصی و رونق تولید ملی تاکید کرد و از رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان حلقه واسط به و بسیار مهم بین دولت و صنایع غذایی و کشاورزی نام برد در ادامه این نشست خانم دکتر احمدی پور گفت این مرکز ضمن همراهی با بخش خصوصی در شرایط جنگ اقتصادی همراهی این مرکز با فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران مبنی بر آموزش مدل مدیران و کارکنان کارخانجات صنایع غذایی و کشاورزی در راستای نزدیک تر شدن دیدگاه‌ها دیدگاه‌های مدیران کارخانجات با تفکرات سیستم اداری کشور و از آنجایی که بهبود فضای کسب و کار را یکی از مسائل مهم اقتصاد مقاومتی می باشد در راستای نشست های مشترک بین مدیران کشوری و مدیران صنایع وی همچنین در جهت بهبود محیط کسب و کار در بخش خصوصی و فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی کند تا اعضای این فدراسیون بتوانند به راحتی و با سهولت مشکلات خود را بیان کنند و عذاب توانند تمام فرآیندهای ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند
ضمن در انتها سرکار خانم دکتر احمدی پور ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای تولید رونق ملی از نگاه مقام معظم رهبری و نظر ویژه دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد سهل و آسان سازی فعالان محترم بخش خصوصی به قوانین و کاهش فرآیندهای اداری و همچنین تقویت بخش دولتی، نشستی مشترک تحت عنوان هم اندیشی فعالان بخش خصوصی در راستای بهبود فضای کسب و کار با رویکرد قوانین و مقررات دولتی در بهمن ماه انجام پذیرد.

منبع : جهانی خبر

نظر شما