ممنوعیت ورود نوشیدنی‌ ایرانی به عراق

جزییات صادرات ایران به ۱۴ کشور آسیایی

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با استفاده از اطلاعات مرکز تجارت بین المللی و با استناد به آمارهای شرکای تجاری ایران، به بررسی تغییرات ماهانه صادرات کالایی ایران (نفتی و غیرنفتی) با کشورهای آسیایی منتخب از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا آخرین اطلاعات ماهانه پرداخته است.

کد خبر : 43783 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۱۴:۴۷

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: ارزیابی‌های آماری حاکی از این است که صادرات کالایی ایران (نفتی و غیرنفتی) از ابتدای سال ۲۰۱۹ در بسیاری از کشورهای آسیایی دستخوش تغییرات شدید شده و غالبا کاهش یافته است.

ایران و چین

صادرات ماهانه ایران به چین از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه ششم ۲۰۱۹ روند نوسانی داشته اما در برخی ماه‌ها با تغییر شدید روبه رو شده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی چین نیز در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ کاهش یافته است. براساس آمارها، در شش ماهه نخست ۲۰۱۹، ایران بطور متوسط ماهانه ۱٫۳ میلیارد دلار به چین صادرات داشته است؛ در حالی‌که در سال ۲۰۱۸، متوسط صادرات ماهانه ایران به چین ۱٫۸ میلیارد دلار بوده است.

از ابتدای سال ۲۰۱۹ روند صعودی صادرات ایران به چین آغاز و مجددا در آوریل ۲۰۱۹ این روند معکوس شد. در فوریه سال ۲۰۱۹ با وجود کاهش واردات چین از جهان (کاهش ۲۶ درصدی) صادرات ایران به چین ۲۹ درصد افزایش یافته و به ۱٫۳ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش ادامه داشته تا در ماه آوریل صادرات ایران به چین با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به ماه قبل آن به ۲٫۲ میلیارد دلار رسیده است. در ماه‌های مه‌و ژوئن ۲۰۱۹ صادرات ایران به چین روندی کاهشی در پیش گرفته است؛ به‌طوری‌که در ژوئن به کمترین میزان خود طی هفده ماه اخیر یعنی ۹۶۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین در سال ۲۰۱۸، ایران بطور متوسط ماهیانه ۱ درصد از نیاز وارداتی کشور چین را تامین کرده است. در حالی‌که، در سال ۲۰۱۹ به جز در ماه‌های آوریل (سهم ۱٫۲ درصدی) و فوریه) سهم ۱درصدی) سهم ایران در تامین نیاز وارداتی چین کمتر از ۱ درصد بوده است. از ماه آوریل سهم ایران از تامین نیاز وارداتی چین روند کاهشی در پیش گرفته است.

ایران و ترکیه

صادرات ماهانه ایران به ترکیه تقریبا از مارس ۲۰۱۹ روند نزولی را آغاز کرده و در جولای ۲۰۱۹ به کمترین مقدار خود طی ۱۹ ماه اخیر رسیده است. در فاصله ژانویه ۲۰۱۸ تا جولای ۲۰۱۹، ایران ماهانه بین ۰٫۰۶ درصد تا ۴ درصد نیاز وارداتی ترکیه را تامین کرده است. روند ماهانه صادرات ایران به ترکیه از ابتدای سال ۲۰۱۸، نشان می‌دهد، از ابتدای ۲۰۱۸ تا جوالی ۲۰۱۹، کمترین میزان صادرات ایران به ترکیه در ماه جولای ۲۰۱۹ بوده که با کاهش بیش از ۳۰ درصدی نسبت به ماه قبل خود به ۱۰۳ میلیون دلار رسیده است. از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه هفتم ۲۰۱۹ بیشترین صادرات ایران به ترکیه در آوریل ۲۰۱۸ و معادل ۸۰۲ میلیون دلار بوده است. در سال ۲۰۱۸، ایران بطور متوسط ماهیانه ۵۷۸ میلیون دالر به ترکیه صادر کرده؛ در حالیکه این رقم در ۷ ماه نخست ۲۰۱۹ به متوسط صادرات ماهانه ۳۹۳ میلیون دلار رسیده است. ایران در آوریل ۲۰۱۸ بیشترین سهم را در تامین نیاز وارداتی ترکیه طی ۱۹ ماهه مورد بررسی داشته یعنی حدود ۴ درصد. این رقم در جولای ۲۰۱۹ به حدود ۰٫۰۶درصد رسیده است.

ایران و کره جنوبی

صادرات ایران به کره جنوبی از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه هفتم سال ۲۰۱۹ در برخی ماه‌ها با کاهش بسیار شدید روبرو شده است. این کاهش غالبا به علت کاهش واردات کره جنوبی در برخی محصولات مانند سوخت‌های معدنی، محصولات معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها از ایران بوده است. همچنین در نیمه نخست ۲۰۱۹ ایران بطور متوسط ماهانه ۲۹۶ میلیون دلار به کره جنوبی صادرات داشته است؛ در حالی که در سال ۲۰۱۸، متوسط صادرات ماهانه ایران به کره جنوبی ۳۴۱ میلیون دلار بوده است.

از ابتدای سال ۲۰۱۹، روند صعودی صادرات ایران به کره آغاز شده تا در ماه مارس به بیشترین میزان صادرات ایران طی ۱۹ ماه اخیر یعنی ۸۲۵ میلیون دلار رسید. صادرات ایران به کره در ماه مه‌۲۰۱۹ نسبت به ماه قبل آن کاهش شدید ۹٫۹۹ درصدی داشته و در ماه ژوئن ۱۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. همچنین در جولای ۲۰۱۹ صادرات ایران به کره جنوبی با افزایش حدود ۲ برابری نسبت به ماه قبل خود به ۱٫۷ میلیون دلار رسید. این رقم در مقایسه با رقم صادرات ایران در جولای ۲۰۱۸ کاهش بیش از ۹۹ درصدی داشته است. سهم ایران در تامین نیاز وارداتی کره همواره کمتر از ۲ درصد بوده است. بیشترین میزان آن متعلق به ماه آوریل ۲۰۱۸ با سهم ۱٫۸و درصدی است. ایران در هفت ماهه نخست ۲۰۱۹ بطور متوسط ماهانه ۰٫۷ درصد از نیاز وارداتی کره جنوبی را تامین کرده است. متوسط سهم ایران در تامین نیاز وارداتی ماهانه کره جنوبی در سال ۲۰۱۸ حدود ۰٫۸ درصد بوده است.

ایران و قزاقستان

روند صادرات ماهانه ایران به قزاقستان از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه پنجم سال ۲۰۱۹ نوسانی بوده و سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قزاقستان همواره از ۰٫۵درصد کمتر بوده است. در ۵ ماه نخست ۲۰۱۹، ایران بطور متوسط ماهانه ۶٫۵ میلیون دلار به قزاقستان صادرات داشته؛ در حالی‌که در سال ۲۰۱۸، متوسط صادرات ماهانه ایران به قزاقستان حدود ۷٫۵ میلیون دلار بوده است. صادرات ایران به قزاقستان در سال ۲۰۱۹ نوسانی و با کاهش و افزایش متوالی همراه بوده است. صادرات ایران به قزاقستان در ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کمتر بوده است.

بیشترین میزان صادرات ایران به قزاقستان از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه پنجم سال ۲۰۱۹ مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۸ و به میزان ۹٫۶ میلیون دلار بوده است. کمترین میزان صادرات ایران به قزاقستان در ۱۷ ماهه مورد بررسی در ماه فوریه سال ۲۰۱۹ و به میزان ۴٫۹میلیون دلار بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قزاقستان در ماه‌های مورد بررسی همواره بین ۰٫۲ تا ۰٫۴ بوده است. در سال ۲۰۱۹ سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قزاقستان بطور متوسط ماهانه ۰٫۲۵ درصد بوده است؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ ایران بطور متوسط ماهانه ۰٫۲۸ درصد از نیاز وارداتی قزاقستان را تامین کرده است.

ایران و ژاپن

روند صادرات ایران به ژاپن از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه ششم سال ۲۰۱۹ در برخی ماه‌ها با کاهش شدید مواجه شده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی ژاپن در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است. متوسط صادرات ماهانه ایران به ژاپن در سال ۲۰۱۹ معادل ۱۸۶ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۸۹ میلیون دلار بوده است. از ابتدای سال ۲۰۱۹ روند صعودی صادرات ایران به ژاپن آغاز و مجددا از ماه آوریل ۲۰۱۹ این روند معکوس شد. صادرات ایران به ژاپن در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۱۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹۹ درصد و ۵۷ درصد کاهش یافته اما در ماه‌های مارس و آوریل به ترتیب افزایش ۳ درصدی و ۸٫۸ برابری داشته است. ماه‌های می‌و ژوئن مجدداً با کاهش ۸۲ درصدی و ۹۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است. بیشترین میزان صادرات ایران به ژاپن از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۱۹ در ماه جولای ۲۰۱ و حدود ۵۹۷ میلیون دلار بوده و کمترین میزان آن در ماه دسامبر و حدود ۳٫۴ میلیون دلار بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی ژاپن همواره کمتر از یک درصد بوده و در بیشترین مقدار خود یعنی در ماه مارس ۲۰۱۹ به ۰٫۹۶ درصد رسیده است. ایران در سال ۲۰۱۹ بطور متوسط ماهانه حدود ۰٫۳ درصد از نیاز وارداتی ژاپن را تامین کرده است؛ این درحالی است که در سال ۲۰۱۸ این سهم حدود ۰٫۵ درصد بوده است.

ایران و قرقیزستان

با وجود نوسانات ماهانه در صادراتی ایران به قرقیزستان، بطور کلی روند صادرات ایران به این صعودی بوده است. سهم ایران از ۲۰۱۹ تا پایان ماه پنجم سال ۲۰۱۸کشور از ابتدای تامین نیاز وارداتی قرقیزستان در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است. متوسط صادرات ایران به قزاقستان در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۳ میلیون دلار و بیشتر از متوسط صادرات ماهانه سال مربوط به ماه مارس ۲۰۱۸ (۱.۱ میلیون دلار) بو ده است.

بیشترین صادرات ایران به قرقیزستان از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلیون دلار مربوط به ماه مارس ۲۰۱۹ و به میزان ۱.۴۲ میلیون دلار بوده است. کمترین میزان صادرات ایران به قرقیزستان در ژانویه ۲۰۱۸ و به میزان ۰.۷۷ میلیون دلار بوده است. در ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ به جز ماه آوریل صادرات ایران به قرقیزستان نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی این کشور همواره کمتر از ۰.۵ درصد بوده است. ایران در ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ بطور متوسط ماهانه ۰.۳۵ درصد از نیاز وارداتی قرقیزستان را تامین کرده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ بطور متوسط ماهانه ۰.۲۸ درصد از نیاز وارداتی قرقیزستان توسط ایران تامین شده است.

ایران و مالزی

بررسی صادرات ایران به مالزی از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه پنجم ۲۰۱۹ نشان‌دهنده کاهش شدید صادرات ایران در ماه‌های آگوست و سپتامبر سال ۲۰۱۸ بوده است. پس از آن، صادرات ایران به مالزی روند نوسانی پیدا کرد و افزایش چشمگیری نداشت، به‌گونه‌ای‌که سهم ایران از تامین نیاز وارداتی مالزی در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است. متوسط صادرات ماهانه ایران به مالزی در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۱ میلیون دلار ثبت شده است، درحالی‌که متوسط صادرات ماهانه ایران به این کشور در سال ۲۰۱۸ معادل ۲۱ میلیون دلار بوده است.

اما بیشترین میزان صادرات ایران به مالزی در ۱۷ ماه منتهی به ماه پنجم ۲۰۱۹ متعلق به ژوئن ۲۰۱۸ و به میزان ۴۷ میلیون دلار بوده است. اما در ژوئن ۲۰۱۹ میزان صادرات ایران به مالزی به ۰.۹ میلیون دلار رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۸ درصد کاهش داشته است. بر این اساس، سهم ایران در تامین نیاز وارداتی مالزی در تمام ماه‌های سال ۲۰۱۹ از ماه مشابه سال قبل کمتر بوده است. سهم ایران در تامین نیاز وارداتی مالزی در تمام ماه‌های سال ۲۰۱۹ از ماه مشابه سال قبل کمتر بوده است.

ایران و روسیه

روند کلی صادرات ایران به روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه پنجم سال ۲۰۱۹ نشان‌دهنده افزایش صادرات ایران به روسیه در مدت مذکور است. بطور متوسط ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل سهم بیشتری از نیاز وارداتی روسیه را تامین کرده است. متوسط صادرات ماهانه ایران به روسیه در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ حدود ۵۱ میلیون دلار بوده است که نسبت به متوسط صادرات ماهانه ایران به روسیه در سال ۲۰۱۸ (معادل ۴۴.۴ میلیون دلار) افزایش داشته است. از سوی دیگر، کمترین میزان صادرات ایران به روسیه نیز در سپتامبر ۲۰۱۸ (به میزان ۱۵.۶ میلیون دلار) ثبت شده بود. ایران در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ بطور متوسط ماهانه حدود یک درصد از نیاز وارداتی روسیه را تامین کرده است، این درحالی است که در سال ۲۰۱۸ سهم ایران در تامین نیاز وارداتی روسیه بطور متوسط ماهانه ۰.۲ درصد بوده است.

ایران و چین تایپه (تایوان)

صادرات ایران به تایوان از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه اکتبر به‌شدت نوسانی بوده و با کاهش و افزایش شدید در برخی ماه‌ها همراه بوده است. در سال ۲۰۱۹ از شدت تغییرات در صادرات ایران کاسته شده و صادرات ایران به این کشور بطور قابل‌توجهی نزولی شده است. از سوی دیگر، سهم ایران از تامین نیاز وارداتی تایوان در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است. اما متوسط صادرات ماهانه ایران به تایوان در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ حدود ۷ میلیون دلار بوده است؛ درحالی‌که ایران در سال ۲۰۱۸ بطور متوسط، ماهانه حدود ۹۵ میلیون دلار کالا به تایوان صادر کرده است. همچنین صادرات ماهانه ایران به این کشور در می‌۲۰۱۸ به بیشترین میزان خود (با رقم ۲۷۸ میلیون دلار) از ابتدای سال ۲۰۱۸ رسیده است. از سوی دیگر، در ماه مه‌۲۰۱۹ تنها ۸.۷میلیون دلار کالا از ایران به تایوان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰۰ درصد کاهش داشته است.

ایران و هند

روند صادرات ماهانه ایران به هند در ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه چهارم سال ۲۰۱۹ نوسانی بوده است. همچنین متوسط صادرات ماهانه ایران به هند در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ حدود ۷۱۰ میلیون دلار رقم خورد درحالی‌که ایران در سال ۲۰۱۸ بطور متوسط ماهانه حدود ۱.۲ میلیارد دلار کالا به هندوستان صادر کرده است. جزئیات آمار اعلامی نشان می‌دهد که میزان صادرات ایران به هند در چهارماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است. در چهار ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ میزان صادرات ایران به هند نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۳۰ درصد، ۵۵ درصد، ۲۶ درصد و ۴۲ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، بیشترین میزان صادرات ایران به هند از ابتدای ۲۰۱۸ مربوط به ماه جولای با حدود ۱.۸میلیارد دلار بوده است. اما کمترین میزان صادرات ایران به هند در مدت مذکور در ماه دسامبر ۲۰۱۸ به دست آمد که با کاهش ۴۲ درصدی نسبت به ماه قبل خود به ۴۶۲ میلیون دلار رسید. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی هند در بیشترین میزان خود از ابتدای سال ۲۰۱۸، در ماه جولای به ۴.۱ درصد رسید ولی پس از آن کاهش یافت و در آوریل ۲۰۱۹ به ۱.۹درصد رسید. ایران در چهارماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ بطور متوسط ماهانه ۱.۷ درصد از نیاز وارداتی هند را تامین کرده است.

ایران و اندونزی

مطابق آمارهای ارایه شده، روند صادرات ایران به اندونزی از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ژانویه ۲۰۱۹ در تعدادی از ماه‌ها با تغییرات زیادی همراه بوده و در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ به‌شدت کاهش یافته است. بر این اساس، سهم ایران از تامین نیاز وارداتی اندونزی نیز از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ نسبت به نیمه اول کاهش یافته است. متوسط صادرات ایران به اندونزی در ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۲.۴ میلیون دلار ثبت شد، درحالی‌که ایران در سال ۲۰۱۸ بطور متوسط ماهانه حدود ۳۵ میلیون دلار به این کشور صادرات داشته است. از سوی دیگر، بیشترین صادرات ایران به اندونزی در ۱۳ ماه مورد بررسی مربوط به آوریل ۲۰۱۸ (به میزان ۱۰۷ میلیون دلار) بوده است. از سوی دیگر، سهم ایران در تامین نیاز وارداتی اندونزی بسیار کوچک بوده که در بیشترین مقدار خود در ماه آوریل ۲۰۱۸ به ۰.۷ درصد رسیده است. در واقع از ماه جولای ۲۰۱۸ سهم ایران از واردات اندونزی نسبت به ماه‌های قبل کاسته شده است.

ایران و گرجستان

روند کلی صادرات ایران به گرجستان از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹ صعودی بود اما در فوریه ۲۰۱۹ با کاهش شدیدی نسبت به ماه قبل خود روبرو شد. با این وجود، سهم ایران از تامین نیاز وارداتی گرجستان در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل افزایش یافته است. بر اساس داده‌های اعلام شده، متوسط صادرات ماهانه ایران به گرجستان در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ حدود ۱۶.۴ میلیون دلار به دست آمد که نسبت به متوسط صادرات ماهانه ایران در سال ۲۰۱۸ (معادل ۱۳.۶ میلیون دلار) افزایش یافته است. در ژانویه ۲۰۱۹ صادرات ایران به گرجستان با افزایش ۷۲ درصدی نسبت به ماه قبل از خود و رشد ۵ برابری نسبت به ژانویه ۲۰۱۸ به بیشترین میزان (با رقم ۲۹.۵ میلیون دلار) از ابتدای سال ۲۰۱۸ رسید. بطور کلی، می‌توان گفت سهم ایران در تامین نیاز وارداتی گرجستان در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۹ از ماه مشابه سال قبل بیشتر بوده است. در این راستا، ایران در ۴ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ بطور متوسط ماهانه ۲.۷ درصد از نیاز وارداتی این کشور را تامین کرده است، سهمی که در سال ۲۰۱۸ حدود ۲.۲ درصد بود.

ایران و سنگاپور

صادرات ماهانه ایران به سنگاپور از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه ششم سال ۲۰۱۹ روند مشخصی نداشته و در برخی ماه‌ها با کاهش و در برخی دیگر با افزایش همراه بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی سنگاپور بسیار کوچک و همواره کمتر از ۰.۰۰۷ درصد بوده است. بیشتطرین صادرات ایران به سنگاپور از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه ششم ۲۰۱۹ متعلق به ماه می‌۲۰۱۸ و به میزان ۲.۱ میلیون دلار بوده است که نسبت به ماه قبل از خود حدود ۳ برابر شده است. پس از آن در ماه‌های ژوئن و جولای صادرات ایران، به ترتیب ۶۶ درصد و ۳۹ درصد به این کشور کاهش یافته است. اما کمترین میزان صادرات ایران به سنگاپور متعلق به ماه اکتبر ۲۰۱۸، به میزان ۲۵۸ هزار دلار است. از سوی دیگر در ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به سنگاپور نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کاهش داشته است.

ایران و بحرین

صادرات ماهانه ایران به بحرین از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه هفتم سال ۲۰۱۹ همواره کمتر از ۲ میلیون دلار بوده و به شکل نوسانی پیش رفته است. بررسی روند کلی صادرات ایران به بحرین در ۱۹ ماه مورد بررسی حاکی از کاهش صادرات در این بازه زمانی بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی بحرین بسیار کوچک و کمتر از ۰.۱ درصد رقم خورده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی بحرین در بهترین حالت به۰.۱۳۴ درصد در ماه‌های مه‌و آوریل ۲۰۱۸ رسید. این سهم در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است. در مجموع ایران در هفت ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ و در سال ۲۰۱۸ بطور متوسط ماهانه ۰.۰۸ درصد و ۰.۱ درصد از نیاز وارداتی این کشور را تامین کرده است.

منبع: تعادل

نظر شما