مقایسه میزان مصرف ماء الشعیر و نوشابه در ایران

در این مطلب برپایه نظرسنجی یک مرکز معتبر میزان نوشابه خوری و همچنین میزان مصرف ماء الشعیر در کشور با هم مقایسه شده است.

کد خبر : 43452 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۳:۰۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین در بخشی از نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شد، از پاسخگویان پرسیده شده است: «در خانواده شما در یک سال گذشته تا چه حد نوشابه مصرف شده است؟»

در پاسخ به این سوال، ۲۸.۲ درصد پاسخگویان اعلام کردند در یک سال گذشته اصلاً نوشابه مصرف نکرده‌اند.

این در حالی است که ۴.۳ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند در یک سال گذشته هر روز، ۱۶ درصد پاسخگویان چند روز در هفته، ۲۶.۵ درصد پاسخگویان چند روز در ماه و ۲۴.۸ درصد پاسخگویان چند بار در سال نوشابه مصرف کرده‌اند.

بر اساس اعلام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، ۰.۲ درصد پاسخگویان نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.

در بخشی از نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شده، از پاسخگویان پرسیده شده است: «در خانواده شما در یک سال گذشته تا چه حد ماءالشعیر مصرف شده است؟»

در پاسخ به این سوال ۳۸.۶ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند در یک سال گذشته اصلاً ماءالشعیر مصرف نکرده‌اند.

همچنین ۱.۴ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند در یک سال گذشته هر روز، ۱۳.۵ درصد پاسخگویان چند روز در هفته، ۲۸.۷ درصد پاسخگویان چند روز در ماه، ۱۹.۲ درصد پاسخگویان چند بار در سال ماءالشعیر مصرف کرده‌اند.

۰.۵ درصد پاسخگویان نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.

نظر شما