سازمان چای باید نهاد ناظر بر قیمت چای در بازار باشد

رئیس سازمان چای می‌گوید باید تمامی نظارت‌ها بر این محصول از جمله نظارت بر قیمت آن در بازار توسط این سازمان صورت گیرد و به این موضوع در اساسنامه سازمان چای هم اشاره شده است.

کد خبر : 39722 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۰:۴۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین رئیس سازمان چای کشور گفت: اگرچه با توجه به شرایط حاضر نمی‌توان قیمت قطعی را اعلام کرد، اما قیمت واقعی چای مصرفی (داخلی و خارجی) می‌بایست متناسب با بهای تمام شده به اضافه میزان سود منصفانه به گونه‌ای که رضایت مصرف کنندگان را تأمین کند، باشد.

حبیب جهانساز افزود: بطور معمول مصرف کنندگان اغلب طرفداران چای ممتاز هستند و در استان‌های دیگر از ارقام شکسته و قلم متناسب با شرایط درآمدی خود بهره مند می‌شود که این ارقام با توجه به نوع ذائقه در استان‌های مختلف، متفاوت است.

وی شاخص‌های بارز و مهم محصول چای ایرانی را نسبت به چای وارداتی، سالم و طبیعی بودن و نداشتن سموم شیمیایی ذکر و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تمایل مصرف کننده داخلی به مصرف چای ایرانی و در راستای حمایت از کالای بومی، استقبال مردم استان‌های دیگر نیز در سال‌های اخیر بویژه امسال از چای ایرانی افزایش یافته و به مصرف چای داخلی روی آورده‌اند.

به گفته جهانساز به ایرنا باید تمامی نظارت‌ها از سوی تنها نهاد متولی چای کشور یعنی سازمان چای صورت گیرد زیرا یکی از وظایف سه گانه این سازمان طبق اساسنامه ساماندهی و نظارت بر واردات و صادرات چای و تنظیم بازار چای کشور است و سپس از نهادهایی همچون تعزیرات حکومتی برای بازرسی مستمر و رصد قیمت‌ها در بازار کمک گرفته می‌شود تا محصول به راحتی و با کمترین هزینه به مصرف کننده برسد.

نظرات شما

  1. احمدی فرد ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

    و البته وظیفه ذاتی سازمان چای همین بوده و جالبه وقتی دارین ۴۰ درصد به کارخانه دار سوبسید میدین اما در قیمت گذاری و فروش چای کارخانه داری محلی به سازمان چای نمیگذاره البته یه کم عجیبه !!!

  2. سعیدی/منتقدکارشناس ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

    سلام ناظرین وکارشناسان برتولیدخوابندیاخودشان رابه خواب زده اندوصاحبان کارخانجات ازاین خواب نهایت استفاده رامیکنندحضورماتاثیرگذاراست اماقدرت اجرایی نداریم وقتی مدیران وکارشناسان وناظرین و…. توقع چای و…ازکارخانجات دارندوای بحال چایکاران .آقای جهانسازلطفااستانه تحمل انتقادوانتقادپذیری خودرابالاببریدتاکارشناسان ومنتقدین بتوانندبه شمانزدیک شوندعلت اعتمادشمابمسعولین ومدیران وکارشناسان ناکارامدچیست؟چرابایدجلسات تولیدوخریدوامارچای مخفیانه وپنهانی باشد؟چرابخشنامه هاوایین نامه ها وبرنامه های زراعی،باغبانی،ابیاری،ترویج به رویت کارشناسان نمیرسدوبصورت سنتی ازطریق پیک ودهان بدهان ابلاغ میشودچراامارنظار،کارشناسان منطقه،کارخانجات،امارخریدوتولیددراختیارکارشناسان قرارنمیدهید…

نظر شما