جزییات مصوبه مجلس برای رفع مشکل کسب و کارها و تسریع صدور مجوزها

علیرضا محجوب گفت: کمیسیون سقف یک ماه را برای صدور مجوز و رفع اشکالات پیش بینی و مشخص کرد اما اصل بر انجام کار در اسرع وقت توسط کارگروه های ذیربط است.

کد خبر : 39686 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۷:۲۹

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین این نماینده  مجلس اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس دو هفته قبل طرح و ماده واحده ای را تصویب کرد که متضمن بهبود فضا برای سرمایه گذاری و تسریع صدور مجوزها بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح این مطلب گفت: کمیته ای در هر استان تشکیل می شود و افرادی که کارشان دچار توقف شده زیر نظر استانداران دعوت می شوند و درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد. در نهایت کمیسیون سقف یک ماه را برای صدور مجوز و رفع اشکالات پیش بینی و مشخص کرد اما اصل بر انجام کار در اسرع وقت توسط کارگروه های ذیربط است.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار دارای ابهاماتی و مضیقه هایی برای مجریان بود از این رو مجددا همکاران طرحی را مصوب نمودند تا حلقه های مشکل دار را تکمیل کنند. ما زمانی مجبور به تکمیل حلقه ها می شویم که کارمندان و مجریان در اجرای قانون تعلل نمایند.
این نماینده مجلس ابراز داشت: ما بر اساس نظارت بر قانون بهبود فضای کسب و کار این ماده واحده را تصویب کردیم و به استاندار و کارگروه اختیاراتی دادیم تا در سقف یک ماه تصمیم گیری کنند و در غیر این صورت دستگاه اصلی تصمیم خواهد گرفت.
محجوب در خاتمه مصاحبه با رادیو گفت وگو یادآور شد: اساس کار شورای گفتگو، گفت و گوی همه جانبه و حضور کلیه ذی نفعان است. باور ما هم این است که تاثیر توافق در قانون بیشتر است و کمیسیون اجتماعی نیز بر اساس همین رویکرد تصمیم گیری کرد.

نظر شما