راز سر به مهر چهار راه کوکاکولا

با نام چهارراه کوکاکولا که دنبالش بگردي هيچ نشاني پيدا نمي کني. هيچ تابلويي در شهر نيست که به سمت آن آدرس بدهد.اما اين چهارراه هست…در اذهان مردمي که با نواحي شرقي تهران آشنايي دارند.

کد خبر : 23931 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۶/۱۹ - ۱۱:۴۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین اگرچه امروز با نام خیابان یا چهار راه نبرد در پیروزی( دوشان تپه)شناخته می‌شود اما هنوز بسیاری از قدیمی ها آن را چهار راه کوکاکولا می‌شناسند . نخسیتن فروشگاه های کورش در همین چهار راه راه اندازی شد که پس از انقلاب به قدس تغییر کرد.

فروشگاه کوروش- نمای داخلی

نمایی از فروشگاه کورش پیش از انقلاب

البته این روزها تهران بزرگ و متورم شده و چهره شهر هم به کلی تغییر کرده است/ در تصویر زیر چهارراه کوکاکولا  را  در دو زمان مختلف می بینید؛ تصویر پایین مربوط به سال ۱۳۳۵ و تصویر بالا مربوط به سال ۱۳۹۳.

جالب اینجاست که اما هیچکس نمی دارند چرا این چهار راه را به نام  یک برند بزرگ نوشیدنی یعنی کوکاکولا می‌شناسند. حسین ملکی از روزنامه نگارانی است که در جستجوی این راز بر آمده اما نتوانسته قفل آن را بشکند. وی در یادداشتی نوشته است:

با نام چهارراه کوکاکولا که دنبالش بگردي هيچ نشاني پيدا نمي کني. هيچ تابلويي در شهر نيست که به سمت آن آدرس بدهد. هيچ نقشه و راهنمايي اين نام را روي خودش حک نکرده است. در اسناد و مدارک رسمي امروز هم هيچ چهارراهي به اين نام وجود ندارد، اما اين چهارراه هست. وجود دارد. به همين نام هم دقيقا، اما نه در اسناد و تابلوها و نقشه ها، بلکه در اذهان؛ اذهان مردمي که با نواحي شرقي تهران آشنايي دارند.

در اولين برآورد پس از شنيدن نام اين مکان به ذهن مي رسد که حتما بايد با آن برند معروف يک نسبتي داشته باشد، اما به سروشکل اين چهارراه که پر از مراکز خريد است نگاه که مي کني هيچ نسبتي پيدا نمي شود. به عقل مي رسد که بايد رفت و در اينترنت علت نام گذاري اين چهارراه را جست وجو کرد، اما هيچ مطلبي پيدا نمي شود. کنجکاوي به آدم دست مي دهد که زنگ بزند به روابط عمومي شهرداري منطقه ١٤ و سوال کند.
: اسم خيابان هاي تهران به ما مربوط نمي شود.
: به کجا مربوط مي شود پس؟
: به شوراي شهر.
حس ناتمام ماندن يک کار آدم را مجبور مي کند که پي قضيه را بگيرد و برود جلو. زنگ بزند به روابط عمومي شوراي شهر.
: ما فقط تاريخ دقيق مصوبه تغييرنام ها را مي دانيم.
: علتشان را چطور؟
: علتشان مربوط مي شود به صورت جلسات شورا که آن هم محرمانه است.

در اين شرايط ديگر چاره اي نمي ماند جز آنکه آدم رجوع کند به سنت پرس وجوي شفاهي که شايد رسمي نباشد، اما غالب اوقات موثق است. زنگ مي زنم به شرکت کوکاکولا:
از سال ١٣٣٦ تا الان، در تاريخ اين شرکت هيچ وقت در آن خيابان نه کارخانه اي داشتيم و نه نمايندگي اي.
عملا انگار هيچ راه معتبري وجود ندارد که بشود علت نام هاي قديم و نام گذاري هاي جديد خيابان ها را دانست، جز آنکه به افراد رجوع کرد؛ همان افرادي که خيابان ها را با نامي صدا مي زنند که ظاهرا هويت اصلي آن خيابان هاست. مردمي که در خيابان پيروزي آمدوشد مي کنند، اين چهارراه پرتردد را با نام شکسته اش خطاب مي کنند: «چهارراه کوکا» و با نام غيررسمي اش به ياد مي آورندش«چهارراه کوکاکولا»، اما نام شناسنامه اي اين چهارراه چيز ديگريست. نبرد است؛ عنواني که شايد غير از راننده تاکسي ها کمتر افرادي با آن آشنا باشند.
: آقا چرا اسم اينجا چهارراه کوکاست؟
: قديم اينجا کارخانه کوکاکولا بوده.
: خودشان مي گويند نبوده!
: کي؟
: صاحبان اين کارخانه.
: من که يادمه بود.
نمي داند. بافت اين چهارراه و خيابان هاي اطرافش تجاري است و غالب کاسب هايش جوان ها هستند؛ جوان هايي که اغلب مستاجرهاي اين واحدهاي تجاري اند و وقتي علت نام گذاري اين چهارراه را ازشان مي پرسم نمي دانند. قديمي ترها هم دقيق نمي دانند، ولي همه حدس مي زنند يا يک باور عمومي اين تلقي را برايشان به وجود آورده است که اينجا قبلا کارخانه کوکاکولا داير بوده است. واقعيت آن است که صحت اين ادعا مشخص نيست و کسي دقيق نمي داند چرا نام اينجا را گذاشته اند چهارراه کوکاکولا، اما مي گويند بار اصلي هويت يک چيز را نامش به دوش مي کشد. مي گويند در گذر زمان يک چيز را بيش از آنکه با صورت و سيرتش به ياد بياورند با نامش به ياد مي آورند. مي گويند نام مانند مُهريست که چون بر چيزي زده مي شود به سادگي مخدوش نمي شود و گذر زمان رويش تاثير چنداني ندارد. مي گويند هميشه ميان يک نام و چيزي که اين نام به آن اطلاق مي شود تناسب و هماهنگي وجود دارد و بعضي ها پا را از اين مرحله هم فراتر مي گذارند و مي گويند: در گذر زمان نام، ديگر نشان يک چيز نيست، بلکه خود آن چيز مي شود. حال مي خواهد آن چيز، آدم باشد يا يک شيء يا مکان؛ مکاني مانند يک چهارراه.

نظر شما