9 روش برای تبلیغات موثر در صنعت نوشیدنی
کارخانه‌ها قدرالسهم نیمه اردیبهشت خود را به سازمان چای پرداخت کردند
کمپین تبلیغاتی الهام‌بخش، خلاق و بی‌صدای کوکاکولا
کوکاکولا
تاخیر یک هفته‌ای برداشت برگ سبز چای به دلیل سرما