نکات جالب تبلیغ یک نوشیدنی انرژی زا

در تصویر زیر تبلغ یک نوشیدنی انرژی را نمایش داده شده است. به هماهنگی این تبلیغ و عناصر به کار رفته در آن با طبقه محصول یعنی نوشیدنی انرژی زا دفت کنید.

کد خبر : 34948 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۲/۲۴ - ۲۰:۳۰

نظر شما