آیین نوشیدن چای در جنوب شرق آسیا+ تصویر

زمان نوشیدن چای در جهان چگونه است؟

زمان نوشیدن چای در سه کشور آمریکا، انگلیس و آلمان تفاوت‌های جالب توجهی دارد. آلمانی بیشتر در شب چای می نوشند و انگلیسی همراه با صبحانه و در بعد از ظهر.

کد خبر : 32905 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۳:۲۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین نمودا زیر زمان نوشیدن چای در سه کشور آمریکا، آنگلیس و آلمان با هم مقایسه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که ۳۹ درصد آنها  بیشتر در طول بعد از ظهر،  ۳۱ درصد در طول شب، ۲۶ درصد همراه با صبحانه، ۲۴ درصد پس از نهار،۲۴ درصد در طول صبح، ۲۲درصد پس از شام، ۲۰ درصد برای بعد از ظهر و ۱۷ درصد در شب و ۴ درصد در سایر زمان ها چای را می‌نوشند.

انگلیسی‌ها اعلام کرده‌اند که ۵۰ درصد آنها  در بیشتر طول بعد از ظهر،  ۳۷ درصد در طول شب، ۵۵ درصد همراه با صبحانه، ۳۶ درصد پس از نهار،۴۴ درصد در طول صبح، ۲۳درصد پس از شام، ۳۰  درصد برای بعد از ظهر و ۱۵ درصد در شب و ۱ درصد در سایر زمان ها چای را می‌نوشند.

آلمانی‌ها اعلام کرده‌اند که ۴۲درصد آنها  بیشتر در طول بعد از ظهر،  ۴۳درصد در طول شب، ۲۸ درصد همراه با صبحانه، ۱۴درصد پس از نهار،۳۵درصد در طول صبح، ۳۰ درصد پس از شام، ۲۱ درصد برای بعد از ظهر و ۵ درصد در شب و ۳ درصد در سایر زمان ها چای را می‌نوشند.

نظر شما