تاریخ چای

مصائب کاشف السلطنه برای کشت چای در ایران

کاشف السلطنه که متولد تربت حیدریه در خراسان بود و در دارالفنون درس خوانده و برای ادامه تحصیل به دانشگاه سوربن فرانسه رفته بود، هنگامی که ژنرال کنسول ایران در هند شد، فکر کاشت چای در ایران در ذهنش جوانه زد.

کد خبر : 32847 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۱:۲۵
پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین:  مستشرقانی که در زمان صفویه از ایران دیدن کرده اند و سفرنامه نوشته اند، تقریبا هیچ اشاره ای به چای ندارند، اما در جای جای خاطراتشان به سنت قهوه نوشی ایرانیان اشاره کرده اند. اما دوران ناصرالدین شاه قاجار که فرا رسید، شاه به چند نفر از اشراف اجازه داد چای را برای کشت به ایران بیاورند.
اولین تجربه ها شکست خورد تا سال ۱۲۷۹ شمسی که محمدمیرزای کاشف السلطنه، هزاران نهال چای را به ایران آورد و با وجود مشکلات فراوان آن ها را در لاهیجان کاشت. محمدمیرزا، بعدها که در کاشت چای موفق شد، لقب کاشف السلطنه را گرفت و معروف شد به کاشف السلطنه چای کار. آنهایی که ابتدا از کاشف السلطنه حمایت نکرده بودند، بعدها برایش افسانه ای ساختند که او تخم چای را در عصایش پنهان کرده بود و از هند به خود به ایران آورد.
جناب کاشف السلطنه که متولد تربت حیدریه در خراسان بود و در دارالفنون درس خوانده و برای ادامه تحصیل به دانشگاه سوربن فرانسه رفته بود، هنگامی که ژنرال کنسول ایران در هند شد، فکر کاشت چای در ایران در ذهنش جوانه زد. با این که دولت هند یادگیری فنون چای کاری را برای خارجی ها ممنوع کرده بود، اما کاشف السلطنه توانست فنون کشت و تولید چای را بیاموزد و با مطالعه و بررسی شرایط آب و هوایی کشور و انتخاب شمال ایران که از نظر او با اقلیم باغ های چای هندوستان مشابهت داشت، با زحمت فراوان، تعداد زیادی بذر و سه هزار اصله نهال را با گاری و درشکه به ایران منتقل کرد و در لاهیجان و کلارآباد اولین باغ چای کشور را بنیان نهاد.

کاشف السلطنه

با این عمل او عده کثیری که از جانب برخی محافل تحریک می شدند مخالفت کردند و حتی در بعضی از موارد منجر به از بین بردن نهال ها و ویران کردن باغ ها شد. از طرف دیگر چون بهره برداری از باغ های چای پس از پنج سال از غرس نهال دوساله آغاز می شود و کشاورزان در آن زمان نیز آشنایی کافی در امور کاشت، داشت و برداشت نداشتند، علاقه و تمایلی به کشت چای نشان نمی دادند اما کاشف السلطنه با تحمل مرارت فراوان و رویارویی با موانع مادی و مشکلات اجتماعی، زمینه علاقه مندی کشاورزان به کشت چای را به وجود آورد.
 منبع: تاریخ ما

نظر شما