حاج محمدمهدی رهبری املشی
نماینده ادوار مردم رودسرو املش مطرح کرد

یارانه خرید تضمینی چای پابرجاست/بهترین راه تامین مالی چای داخلی اختصاص سهمی از تعرفه واردات چای است

نماینده ادوار مردم رودسرو املش با تاکید بر اینکه باید در بودجه سهم خرید تضمینی چای از سایر خریدهای تصمینی جدا شود گفت: بهترین راه حمایت از چای داخلی بالا بردن تعرفه واردات است.

کد خبر : 30218 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۰/۰۷ - ۱۱:۱۳
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین محمدمهدی رهبری املشی نماینده ادوارمردم رودسرواملش درمجلس درگفتگو با کانال اخبار صنعت چای گفت:« لایحه بودجه ۹۸ را اجمالا مرور کرده‌ام ودر قسمت یارانه، برای یارانه نان وخریدتضمینی گندم مبلغ ۶۲۰۰ میلیارد تومان و برای یارانه سایر اقلام کشاورزی مبلغ ۷۵۰میلیارد تومان منظور شده  که برای خریدتضمینی چای قطعا درآن قسمت لحاظ شده است.»
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس پنجم خاطر نشان کرد: «نمایندگان مجلس می توانند سهم خرید تضمینی برگ سبز چای را بطورمستقل از این ۷۵۰میلیارد تومان  در بودجه ۹۸جدا کنند.»
وی گفت:«درسال‌های گذشته درلایحه ارسالی دولت  چای ردیف مستقل داشت اما امسال این ردیف مستقل در لایحه بودجه حذف شده وغیراز گندم ونان سایر اقلام کشاورزی را دریک ردیف در لایحه بودجه دیده اند و در مجموع بودجه یارانه کشاورزی نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است اما نمایندگان گیلان در مجلس باید تلاش کنند تا اینکه اول سهم خرید تضمینی چای را ازسایر محصولات کشاورزی جدا کنند وضمنا بودجه خرید تضمینی چای را نسبت به سالهای گذشته  درلایحه بودجه افزایش دهند.»
بهترین راه حمایت از چای داخلی بالا بردن تعرفه واردات است
نماینده ادوار مردم رودسرواملش در مجلس اظهار کرد:چای همواره از حما یت وکمک دولت برخوردار بوده در حال حاضر اگر دست حمایت دولت از صنعت چای برداشته شود ازبین می رود از همین رو خرید تضمینی برگ سبز چای الزام قانونی برای دولت است .
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس پنجم تاکید کرد:بهترین راه تامین منبع مالی برای چای اختصاص سهمی از تعرفه گمرکی واردات چای خارجی است  که اگرحداقل ۲۰ در صد تعرفه چای خارجی به این منظور افزایش پیدا کند و واردات چای هم با نرخ ارز نیمایی باشد دراین صورت  همه مشکلات چای حل می شود  هرچند کار مشکلی است ولی کاملا توجیه منطقی واقتصادی دارد ودر نهایت چای خشک  اگر کمی هم گران بشود تاثیر تورمی ناچیزی داردو مصرف سرانه چای در سال فقط یک کیلو ونیم است هیچ مشکل قانونی هم ندارد چون قانون بودجه هم قانون است و اگر مغایرتی باشد قانون قبلی را در یکسال اصلاح می کند.
نماینده دوره های دوم،سوم،چهارم،پنجم ونهم مجلس شورای اسلامی افزود:قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای باید به اندازه ای باشد که برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشدو مطابق نظر کارشناسان خبره اقتصادی یک هکتار باغ چای برای محصول دهی ۱۸میلیون تومان هزینه دارد واگر در سال آینده نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای کمتر از دوبرابر فعلی باشد برای چایکار صرفه اقتصادی ندارد واگر ناچیر باشد کیفیت افت می کند.

نظر شما