بازاریابی اینترنتی

دانلود مقاله با موضوع پیاده سازی بازاريابي اينترنتي در صنعت نوشيدني

بازاريابي اينترنتي تمرکز کليه فعاليت ها در جهت انطباق و توسعه راهبردهاي بازاريابي در فضاي مجازي شامل وب سايت، شبکه هاي اجتماعي و ساير منابع آنلاين است. بازاريابي اينترنتي شامل اجزاي بازاريابي مستقيم و غيرمستقيم و به کارگيري ساير فناوري ها جهت ارتباط کسب وکار با مشتريان مي شود.

کد خبر : 27559 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۸/۲۴ - ۲۱:۴۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین  پياده سازي موفق برنامه هاي بازاريابي مزاياي متعددي براي سازمان به همراه دارد. بازاريابي اينترنتي مي تواند يک راه اثربخش جهت دستيابي به برخي اهداف مانند آگاهي از برند و ارتباطات باشد. اين پژوهش با استفاده از روش ترکيبي در سه مرحله با هدف ارائه چارچوبي جهت پياده سازي بازاريابي اينترنتي در صنعت نوشيدني انجام شده است. در مرحله اول از روش دلفاي کيفي جهت ارزيابي تفسير خبرگان و عوامل اجرايي آن صنعت در خصوص بازاريابي اينترنتي استفاده شده است. در مرحله دوم بر اساس روش شناسي سيستم هاي نرم چارچوب ترکيبي مدنظر ذي نفعان تدوين گرديد و در مرحله آخر چارچوب پژوهش در يکي از شرکت هاي توليدکننده نوشيدني ايراني پياده سازي شد و با استفاده از روش پيمايش نتايج پياده سازي مورد تحليل قرار گرفت. راهبردهاي کسب وکار، برنامه ريزي بازاريابي اينترنتي و تفسير مصرف کنندگان از جمله عوامل موثر در پياده سازي بازاريابي اينترنتي در صنعت نوشيدني است. در نهايت چارچوب نهايي و تعديل شده بر اساس تفسير ذي نفعان مختلف ارائه مي گردد.

متن مقاله «چارچوب پياده سازي بازاريابي اينترنتي با استفاده از رويکرد تفسيري در صنعت نوشيدني» به نویسندگی آقایان امیر مانيان، محمدحسین رونقي، بابک سهرابي يورتچي، محمود محمديان و مجتی اميري از لینک زیر قابل دانلود است.

چارچوب پياده سازي بازاريابي اينترنتي با استفاده از رويکرد تفسيري در صنعت نوشيدني

 

نظر شما