استاندارد کدکس

کدکس چیست؟

کدکس یکی از دو استاندارد اصلی صنایع غذایی در جهان است که وظیفه آن جمع آوری و تطبیق بین المللی استانداردهای مواد غذایی و ارایه آن به شكل واحد است.

کد خبر : 19248 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۶:۴۹

یکی از مخاطبان پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین درباره کدکس پرسیده است. کدکس یکی از دو استاندارد اصلی صنایع غذایی در جهان است که وظیفه آن جمع آوری و تطبیق بین المللی استانداردهای مواد غذایی و ارایه آن به شكل واحد است. در اهداف کدکس حفظ منافع و بهداشت مصرف كنندگان، تسهیل روابط تجاری و هماهنگ شدن اقدامات انجام شده در زمینه مواد غذایی، هماهنگ کردن تمامی فعالیتهای استاندارد مواد غذایی در بخشهای دولتی و غیر دولتی، تعیین اولویت و ارائه راهنماییهای لارم در زمینه پیش نویسهای استاندارد با كمك سازمانهای ذینفع و نهایی کردن استانداردها و انتشار آنها به صورت مقررات یا codex در قالب استانداردهای منطقه ای یا بین المللی و تكمیل و اصلاح استانداردها پس از بررسی‌های مناسب و لازم ذکر شده است.

جالب است که بدانید جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال کمیسیون بین‌المللی کدکس غذایی است و در حال حاضر ریاست کمیته خاور نزدیک این کمیسیون را عهده دار است. در چهل و نهمین اجلاس کدکس که با موضوع مدیریت افزودنی‌های کدکس برگزار و درباره آن تصمیم گیری می‌شد، مقرر شد چهارکارگروه ایران، استرالیا، آمریکا و کانادا به همراه چین به عنوان کشور میزبان و دبیر اجلاس، «استراتژی‌های آینده این اجلاس» را با عنوان “Future Strategies for CCFA” تدوین کنند.

نظر شما