امیر منتظر

داوری یک ایرانی در مسابقات جهانی قهوه

امیر منتظر داوری از ایران است که آزمون‌های داوری رسمی مسابقات قهوه را با موفقیت پشت سر می‌گذارد. منتظر که ساکن انگلستان است از این پس می‌تواند به‌عنوان داور حسی مسابقات باریستا، در مسابقات جهانی این رشته به قضاوت بپردازد.

این اولین بار است که داوری از ایران آزمون‌های داوری رسمی‌مسابقات قهوه را با موفقیت پشت سر می‌گذارد. منتظر که ساکن انگلستان است از این پس می‌تواند به‌عنوان داور حسی مسابقات باریستا، در مسابقات جهانی این رشته به قضاوت بپردازد. او همچنین می‌تواند به‌عنوان سرداور رسمی‌مسابقات باریستا در کشورهای مختلف، از سوی نهاد جهانی رویدادهای قهوه حاضر شود.

آزمون ورودی داور رسمی‌یا certified judge شامل مواردی چون امتحان کتبی دانش قهوه، قوانین و مقررات مسابقات،‌ امتحان عملی داوری حسی باریستا و آزمون‌های درک حسی قهوه است.

امیر منتظر داور مسابقات قهوه

در حال حاضر ۸۲ داور رسمی‌در رشته‌ی باریستا مشغول به فعالیت هستند.

با توجه به تحریم‌های انجمن قهوه تخصصی (SCA) و نهاد جهانی رویدادهای قهوه (WCE) علیه ایران، منتظر که ساکن بریتانیاست،‌ از همین کشور در آزمون ورودی داوران رسمی‌WCE شرکت کرده است.

به‌ گزارش آیکافی دنبال ادغام انجمن قهوه تخصصی آمریکا و اروپا و تشکیل انجمن قهوه تخصصی SCA، کلیه‌ی ایرانی‌های ساکن ایران از شرکت در دوره‌های این انجمن منع شده‌اند. علاه بر این، مدرسان ایرانی و غیرایرانی رسمی‌SCAE دیگر اجازه‌ی برگزاری دوره برای ایرانیان ساکن ایران را ندارند. همچنین چند ماه پیش نام ایران از فهرست کشورهای برگزارکننده‌ی مسابقات قهوه حذف شد و به‌نظر می‌رسد تا روشن شدن تکلیف ارتباط ایران با SCA و WCE، برگزاری مسابقات ملی قهوه نیز در‌هاله‌ای از ابهام قرار داد.

امیر منتظر سابقه‌ی داوری مسابقات قهوه در کشورهایی چون اسکاتلند و بریتانیا را در کارنامه‌ی خود دارد.

کد خبر : 10339 تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۰/۰۳ - ۲۱:۰۷

بیشتر بخوانید

نظر شما