حضور سردار آزمون در تبلیغ نوشیدنی انژری زا
حضور سردار آزمون در تبلیغ نوشیدنی انژری زا
Drinktec
گلایه‌های شرکت‌کنندگان از نمایشگاه نوشیدنی/ اسراف در طراحی غرفه‌ها
نمایشگاه غذا و نوشیدنی ایران اگروفود
هات چاکلت